Kontakt

Vi er gerne til rådighed for et interview og yderligere oplysninger om baggrunden for vores nye tiltag og kan
kontaktes på tlf. (+45) 20 44 60 73 og mail steen@aproposnu.dk.
Med venlig hilsen
Apropos Jammerbugt
Palle L. Nielsen – Grethe Rolle – Steen Holm

Apropos  januar16.pdf - Adobe Acrobat Pro DC